Financieel inzicht scherpt gezond boerenverstand

Inzicht, overzicht en vooruitzicht zijn belangrijke voorwaarden om met plezier in uw werk voldoende gezinsinkomen uit het bedrijf te realiseren. Het inzicht, overzicht en vooruitzicht willen wij u graag bieden, zodat u met plezier die dingen kunt doen waar u echt goed in bent.

Wat mag u van ons verwachten op het financiële vlak?

 • Wij zijn uw gesprekspartner
 • Wij stellen uw visie en strategie scherp
 • Wij helpen u met het formuleren van een bedrijfsplan voor de komende jaren
 • Wij maken de bedrijfsprocessen inzichtelijk
 • Wij bieden financieel inzicht en overzicht
 • Wij beoordelen en begeleiden uw financierings- en investeringsvraagstukken
 • Wij adviseren en begeleiden u bij bedrijfsopvolging of samenwerking 
 • Wij zijn uw relatiemanager en brengen u in contact met de juiste mensen

Voor ondernemers brengen wij de sectorale kansen en bedreigingen in kaart. Uw sterke en zwakke punten binnen het bedrijf brengen wij in beeld doormiddel van een procesanalyse (ruwvoer, jong- en melkvee). De huidige situatie en de gewenste situatie vertalen wij samen met u en uw operationele adviseurs naar  een plan van aanpak. 

Voor financieel inzicht zoomen wij frequent in op de vraag of uw bedrijf financieel op koers ligt ten opzichte van de sector of uw begroting? Middels benchmark (vergelijkende cijfers) worden uw cijfers uit de jaarrekening vergeleken binnen uw sector of studiegroep.

Ons netwerk is uw netwerk. Benut de relaties die wij door de jaren heen hebben opgebouwd.Met Factor 4 Change kiest u voor kennis en kunde

tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding!

F4C bedrijfsplan Agro

Financierings- en investeringsvraagstukken

Als agrarisch ondernemer bent u continue bezig om uw bedrijf zo optimaal mogelijk te laten renderen, ook in financieel opzicht. Gaat het om uitbreidingfinanciering, bedrijfsovername of herfinanciering,  wij helpen u graag de gewenste plannen te financieren. 

Factor.4.Change brengt alle financieringsvormen voor u in kaart, passend bij uw situatie.  Wij geven de voor- en nadelen aan en helpen bij het bepalen van de meest optimale financieringsstructuur en daarbij behorende financieringscondities.

processen melkvee

Optimalisatie van de bedrijfsstrategie / processen

Als agrarisch ondernemer wilt u inzicht in uw belangrijkste processen (ruwvoer, jongvee en melkvee) op uw bedrijf. Met de unieke manier van Factor.4.Change waarop wij de (goederenstroom) koppelen aan uw financiële cijfers krijgt u meer en beter inzicht in uw bedrijfsprocessen. Met dit inzicht krijgt u handvaten en overzicht om uw bedrijf verder te optimaliseren. Waar bent u goed in en wat verdient aandacht? Die vragen krijgen op deze manier een extra dimensie. 

bedrijfsoverdracht

Bedrijfsopvolging 


De daadwerkelijke formele bedrijfsoverdracht is een sluitstuk van een vaak een intensief proces waarin een viertal fases zijn te onderscheiden:
 • Voorfase (wilt u als potentiële opvolger het bedrijf wel overnemen?) 
 • Samenwerkingsfase (samen met uw ouders werken in het bedrijf)
 • Overnamefase (in deze fase gaat u het bedrijf daadwerkelijk overnemen)
 • Na overname (als zelfstandig ondernemer verantwoordelijk voor het bedrijf)

Tijdens elke fase is het van belang dat zaken worden besproken en verwachtingen goed worden vastgelegd. De kwaliteiten van de toekomstige overnamekandidaat, de wensen richting overige broers en zussen, en de oudedagsvoorziening voor ouders zijn daarin belangrijke elementen. 

Factor.4.Change kan u begeleiden in het gehele proces (van voorfase tot zelfstandigheid), waarbij wij ook desgewenst beroep doen op andere deskundigen (coaching en fiscaal) om het gehele proces succesvol te laten verlopen. 
samenwerken

Samenwerkingsplannen


Samenwerken kan op vele manieren. Het is echter van belang wederzijds de afspraken goed op papier te krijgen, zodat beide partijen het niet alleen praktisch, maar ook financieel als een succes gaan ervaren. 

Met de brede expertise van Factor.4.Change bij overdracht van rechten (fosfaat) en bedrijfstoeslagen in combinatie met financieel inzicht in de bedrijfsprocessen kunnen wij uw mogelijk voorgenomen samenwerking op een juiste manier begeleiden.

vergelijkende cijfers

Benchmarken


Agrarische ondernemers hebben behoefte aan technische en financiële kengetallen van hun bedrijf in relatie tot de sector. Het is belangrijk om te beoordelen hoe u financieel en technisch scoort in relatie tot uw collega-ondernemer. Met deze informatie bent u instaat om uw bedrijf nog beter te laten renderen. 

Factor.4.Change biedt u de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke benchmark in beeld te brengen van 1 tot 4 jaar. Of als u met uw studiegroep de cijfers op een juiste manier gepresenteerd wilt hebben kan Factor.4.Change u daarbij ook faciliteren. Desgewenst kunnen wij de cijfers in uw groep presenteren en bediscussiëren.