Subsidie voor investeringen in de landbouw (POP3+ 2022)
01 december 2022 
1 min. leestijd

Subsidie voor investeringen in de landbouw (POP3+ 2022)

Subsidieopenstelling 'Investeringsregeling POP3+ 2022'

Van donderdag 1 december 2022 t/m dinsdag 31 januari 2023 kan er bij RVO een subsidie voor investeringen worden aangevraagd. Er is een budget van 14 miljoen, welke verdeeld wordt over 5 investeringscategorieën, waardoor elke categorie een budget heeft van 2,8 miljoen. De subsidie bedraagt 40% van het investeringsbedrag en moet minimaal € 20.000,- bedragen. De maximale subsidie is € 150.000,-. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal 2 investeringen. Er kan een keuze gemaakt worden uit de investeringen die op de lijst vermeld staan. Indien het budget niet toereikend is zullen de aanvragen beoordeeld worden op de puntentelling. Elke investering op de lijst heeft een puntenscore en om een grotere kans op subsidie toekenning te krijgen is het advies om voor de hoogste score te gaan.

Voorwaarden

 • Alleen een actieve landbouwer kan deze subsidie aanvragen;
 • Het subsidiepercentage bedraagt 40%;
 • Het moet een investering in nieuwe machines en installaties betreffen die op de lijst van investeringen vermeld staat;
 • Maximaal 2 investeringen kunnen worden aangevraagd;
 • De minimale subsidie bedraagt € 20.000,- met een maximum van € 150.000,-;
 • Het totaal aan investeringen moet daardoor meer dan € 50.000,- bedragen;
 • Bij overschrijding van het budget wordt de subsidie toegekend op basis van hoeveelheid gescoorde punten;
 • Bij de subsidieaanvraag moet een offerte van de investering(en) worden toegevoegd;
 • Pas na het aanvragen van de subsidie mag er een opdracht worden afgegeven aan de leverancier voor de betreffende investering;
 • De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond en vastgesteld;
 • Bij een subsidiebedrag van meer dan € 50.000,- is er een publicatieplicht.

Lijst met investeringen die voor subsidie in aanmerking komen

Er kan subsidie aangevraagd worden voor investeringen gericht op de volgende onderwerpen:

 • A. Precisielandbouw en Smart farming
 • B. Digitalisering
 • C. Water, droogte en verzilting
 • D. Duurzame bedrijfsvoering
 • E. Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Op de investeringslijst zijn de voor subsidie in aanmerking komende investeringen onderverdeeld in bovenstaande categorieën. Elke investering op de lijst heeft ook een puntenscore. Onderstaande investeringen hebben de hoogste score per categorie en daarmee de grootste kans op subsidietoekenning.

A. Precisielandbouw en Smart farming

 • A4. Precisiegewasbescherming (18 punten)

B. Digitalisering

 • B3. Robotisering -duurzame bestrijding (19 punten)

C. Water, droogte en verzilting

 • C1. Klimaat-adaptieve, peilgestuurde drainage (17 punten)
 • C3. Ondergrondse waterberging, bovengrondse wateropvang (inclusief hemelwateropvang) en stuwen (17 punten)

D. Duurzame bedrijfsvoering

 • D1. elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven, gericht op het uitoefenen van landbouw gerichte activiteiten (19 punten)*

* elektrische shovels en heftrucks zijn uitgesloten

E. Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

 • E4. Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding (18 punten)

Aanvragen van de investeringssubsidie

De investeringsregeling is opengesteld van donderdag 1 december 2022 tot en met dinsdag 31 januari 2023. Bij de aanvraag dient een offerte te worden toegevoegd. Maar er mag nog geen sprake zijn van een afgegeven opdracht!

Per categorie (A, B, C, D of E) dient er een aparte aanvraag ingediend te worden. Middels deze link gaat u rechtsreeks naar de pagina van RVO om uw aanvraag te kunnen starten.

Indien je vragen hebt laat dan een reactie achter onder dit artikel of neem contact met ons op.Over de schrijver
Als adviseur richt Jolte zich vooral op de inpassing van de wet- en regelgeving op uw agrarisch bedrijf. Wet- en regelgeving lijkt vaak beperkend en soms bedreigend, maar biedt naar zijn mening ook weer kansen. Het is voor hem een uitdaging om met een goede onderbouwing de mogelijkheden per bedrijf in beeld te brengen en daar u als ondernemer mee voort te helpen.
Reactie plaatsen