subsidie afbouw derogatie
16 juni 2023 
1 min. leestijd

subsidie afbouw derogatie

Vanaf 2023 tot en met 2026 wordt de extra stikstofnorm voor dierlijke mest binnen de derogatie afgebouwd van maximaal 250 kg naar 170 kg. Voor percelen gelegen in Natura 2000-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden is deze norm in 2023 al 170 kg. Om dit nadeel in mestplaatsingsruimte te compenseren heeft de overheid een subsidieregeling beschikbaar gesteld, welke op maandag 19 juni 2023 om 9.00 wordt opengesteld.

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag bedraag € 20,- per hectare voor elke 10 kg N aan verminderde stikstofruimte. Afhankelijk van de ligging van de percelen en de grondsoort kan het subsidiebedrag per hectare variëren. De subsidie valt binnen de landbouw de-minimisverordening. Dat houdt in dat u over je aren 2021, 2022 en 2023 maximaal € 20.000,- aan de-minimissteun mag ontvangen. Er wordt niet meer vergoed dan tot dit maximale bedrag.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet er aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • U had in 2021 of in 2022 een derogatievergunning;
  • U heeft in 2023 een derogatievergunning aangevraagd en ontvangen;
  • U heeft minimaal 80% grasland op uw bedrijf;
  • U houdt zich aan de overige voorwaarden van de derogatievergunning;
  • U verklaart dat u met uw aanvraag onder de de-minimis landbouw € 20.000,- blijft.

 Wanneer er vanwege de ligging van uw percelen in een Natura 2000-gebied of grondwaterbeschermingsgebied geen mogelijkheid is om een derogatievergunning aan te vragen, komt u, wanneer u zich houdt aan de overige voorwaarden, wel voor deze subsidie in aanmerking.

Aanvragen

De subsidie kan vanaf maandag 19 juni 2023, 9.00 u tot en met dinsdag 18 juli 2023, 17.00 u worden aangevraagd. Dit kunt u doen op de website van RVO. U kunt als bedrijf inloggen met eHerkenning en als particulier met DigiD.

In het aanvraagformulier wordt uw subsidiebedrag berekend aan de hand van de door u opgegeven percelen in de Gecombineerde Opgave van 2023. U controleert u gegevens en beantwoord enkel vragen. U wordt gelijk op hoogte gebracht van de mogelijk te ontvangen subsidie*.

*RVO heeft op 19 juni besloten om het overzicht met het te ontvangen bedrag uit het aanvraagformulier te laten.

Budget

RVO heeft voor het jaar 2023 een budget van 30 miljoen euro. Dit budget zou voldoende moeten zijn voor alle aanvragen. Maar wordt verdeeld op volgorde van aanvraag.

Advies

De kans op het verkrijgen van deze subsidie is het grootst door gelijk maandag 19 juni 2023 uw aanvraag in te dienen.

Over de schrijver
Als adviseur richt Jolte zich vooral op de inpassing van de wet- en regelgeving op uw agrarisch bedrijf. Wet- en regelgeving lijkt vaak beperkend en soms bedreigend, maar biedt naar zijn mening ook weer kansen. Het is voor hem een uitdaging om met een goede onderbouwing de mogelijkheden per bedrijf in beeld te brengen en daar u als ondernemer mee voort te helpen.
Reactie plaatsen