Een goede administratie verhoogt uw inzicht en biedt u fiscaal kansen

Inzicht, overzicht en vooruitzicht zijn belangrijke voorwaarden om met plezier in uw werk voldoende gezinsinkomen uit het bedrijf te realiseren. Het inzicht, overzicht en vooruitzicht willen wij u graag bieden, zodat u met plezier die dingen kunt doen waar u echt goed in bent.

Wat mag u van ons verwachten op het administratieve vlak?

 • Wij ondersteunen u maximaal m.b.t. uw financiële en fiscale verplichtingen
 • Wij helpen u bij een slim administratieproces
 • Wij bieden u overzicht in uw facturen
 • Wij bieden u altijd, actueel inzicht in uw administratie en tussentijds resultaat
 • Wij zijn uw gesprekspartner
 • Wij signaleren pro-actief kansen en bedreigingen voor uw bedrijf
 • Wij adviseren en begeleiden u bij bedrijfsopvolging of samenwerking 
 • Wij zijn uw relatiemanager en brengen u in contact met de juiste mensen

Wij zijn van mening dat uw administratie geen last voor u moet zijn. Wij maken graag gebruik van de digitale mogelijkheden om uw administratie eenvoudig in te richten, zodat u vanuit een plek uw facturen bewaart, aanlevert en eventueel betaalt. Door het zo in te richten dat de facturen automatisch ‘binnenkomen’, hoeft u als ondernemer slechts de facturen te controleren en te betalen. Zodat de administratie u zo min mogelijk tijd kost en u zoveel mogelijk inzicht oplevert

tevreden administratie fiscaal

"Bij onze vorige boekhouder hadden wij niet het idee dat we gestuurd werden in het benutten van fiscale voordelen. We wilden dat grondig doornemen en hebben daarom contact gezocht met Teo Cazant. Teo is en ‘oude bekende’ en het klikte meteen toen we eens over onze bedrijfsstrategie en jaarverslag zaten te sparren. Samen hebben we een duidelijke planning gemaakt met betrekking tot de investeringen, om daarmee het hoogste rendement te behalen. Door deze planning worden er forse fiscale voordelen gerealiseerd. Teo snapt op welke manier wij willen ondernemen en ons bedrijf willen opbouwen. Vanuit dat oogpunt weet hij gericht mee te denken over wat de optimale balans is wat betreft investeringen en bedrijfsmanagement."

Tim en Gera Van Noord, Hellouw - melkveehouder

Wat mag u van ons verwachten op het fiscale vlak?

 • Wij acteren pro-actief op fiscale kansen en bedreigingen
 • Wij houden korte lijnen met u als ondernemer om zo ook fiscale kansen te benutten
 • Wij zijn thuis in fiscale actualiteiten, mede dankzij een netwerk van specialisten
 • Wij screenen uw overeenkomsten en stellen ze indien nodig op
 • Wij houden u scherp met betrekking tot uw fiscaal/juridische positie voor nu en in de toekomst
 • Wij kunnen als fiscalist ook uw grotere fiscale uitdagingen aan

Wij zijn van mening dat een goede administratie niet zonder een goede fiscale advisering kan. Een administratie zorgt voor inzicht, maar goede toepassing van fiscale regels kan u geld op gaan leveren. Met fiscale aandacht voor uw bedrijf wordt er continue gekeken of uw bedrijfsorganisatie nog optimaal is, of u voldoende voor sorteert voor de bedrijfsovername en daarnaast voldoende reserveert voor uw oude dag, daarbij wordt rekening gehouden met de jaarlijkse wijzigingen van de fiscale regels.

Met Factor 4 Change kiest u voor kennis en kunde

tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding!

uitdraai cijfers jaarrekening

Dashboard

Het resultaat van de afgelopen maand, of het afgelopen kwartaal is voor u altijd inzichtelijk in ons online dashboard. En door ons dashboard kunt u deze vergelijken met dezelfde periode in het vorige jaar, of de prognose die aan het begin van het jaar wordt gemaakt. Als u het fijn vindt vanuit een langere termijn plan te werken is het mogelijk deze begroting te implementeren in uw dashboard. 


- U kunt uw cijfers per periode (meestal kwartaal, maar per maand is ook mogelijk) inzien. De cijfers zijn ook zichtbaar per 100 kg melk of per dier plaats.

 

- Op alle cijfers kunt u doorklikken tot en met de onderliggende factuur. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld de algemene kosten, dan kunt u deze aanklikken en zo tot factuurniveau beoordelen wat de onderliggende nota's zijn.

 

- De cijfers worden per periode vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar, maar ook met een begroting of prognose. Een uitgebreide prognose opnemen is mogelijk, zodat u vooraf doelen kunt stellen en periodiek kunt toetsen of u nog 'op schema' ligt.

 

Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE)

Jaarrekening

Uiteraard maken wij voor u uw jaarlijkse jaarrekening, voor een passende prijs. Wij vinden dat de jaarrekening u het inzicht moet geven, dat voor u relevant is. En dat niet alleen voor u, maar ook voor bijvoorbeeld uw bankier. Daarbij is het uitgangspunt dat in de presentatie de cijfers worden geconsolideerd. Met andere woorden: de cijfers van eventuele persoonlijke ondernemingen worden gecombineerd met de cijfers van de vof/mts. Zodoende heeft u zicht op het totaal vermogen en het totaal resultaat, overzichtelijk in één rapport. Uiteraard worden de cijfers van de persoonlijke ondernemingen geadministreerd en bijgehouden. Indien u dat wenst kunnen we die ook presenteren.

 

En uiteraard komen wij de jaarrekening met bijbehorende aangiften met u bespreken. Daarbij komen nadrukkelijk ook de actualiteit en de toekomst aan de orde. Bij de bespreking komen kansen en bedreigingen voor u en uw onderneming nadrukkelijk aan de orde. 

F4C fiscaal advies

Belastingaangifte


Uw fiscale rechten en plichten houden wij voor u in het oog. Wij hebben jarenlange ervaring in de wondere wereld van de agrarische fiscaliteit. De fiscale (on)mogelijkheden die er zijn worden jaarlijks met u besproken! Jaarlijks vindt een fiscale optimalisatie plaats en door het actuele inzicht in uw resultaat kan waar nodig tijdig worden bijgestuurd.   
F4C eenmanszaak vof of BV

Rechtsvorm


Soms is het zo dat de belastingdruk niet op het gewenste niveau kan komen. In dat geval zullen we moeten beoordelen of u wellicht een andere fiscale jas aan dient te trekken. Heeft u nu een eenmanszaak: wellicht is het mogelijk dat uw partner of medewerker toetreedt als ondernemer (VOF). Wellicht is een BV verstandiger, of meerdere BV’s. Misschien is het voor u wel interessant een VOF vormen met uw eigen BV (hybride structuur).


F4C vermogen planning

Huwelijkse voorwaarden

Testament

Vermogensplanning


Heeft u uw testament goed geregeld? Is uw vermogen zodanig dat het verstandig is om een schenkingsplan op te richten? Of betaalt u dusdanig veel vermogensbelasting dat u nadenkt om een BV op te richten? Wij helpen u graag! 

Wij beschikken over een model (Persoonlijk Financieel Plan) om diverse scenario’s door te rekenen, zodat u inzicht heeft in lange termijn gevolgen van beslissingen die u vandaag neemt. Met behulp van dit overzicht kunt u bijvoorbeeld uw financiële situatie na de bedrijfsoverdracht in kaart brengen. Dit financieel overzicht is een uitstekend hulpmiddel bij het plannen van eventuele schenkingen.

F4C fiscaal en juridisch advisering

Fiscaal Juridisch Advies


Voldoet uw VOF-akte van ooit nog wel aan uw huidige situatie? Uw onderneming, uw wensen en de samenleving hebben niet stilgestaan! Zijn de testamenten en huwelijkse voorwaarden nog actueel? Denk daarbij ook aan de fiscale gevolgen! Zijn alle overeenkomsten tussen uw BV’s wel goed geregeld en is uw BV-structuur nog doeltreffend voor u ingericht? Heeft u een langlopende familie-lening waar u toch liever een deugdelijke overeenkomst voor wilt regelen? Heeft u een pachtovereenkomst nodig? Wij helpen u graag!