Subsidie investeringen groenbemesters en vanggewassen
29 augustus 2023 
1 min. leestijd

Subsidie investeringen groenbemesters en vanggewassen

Voor investeringen waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden heeft RVO een subsidieregeling gepubliceerd. Van vrijdag 1 september 2023 t/m vrijdag 29 september 2023 kan er bij RVO een subsidie voor investeringen worden aangevraagd. Er is een budget van 5 miljoen, waarvan 1,5 miljoen is gereserveerd voor innovatieprojecten en 3,5 miljoen voor investeringen. De subsidie bedraag 50% van het investeringsbedrag en moet minimaal € 5.000,- bedragen. De maximale subsidie is € 125.000,--. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maximaal 2 investeringen die voldoen aan de voorwaarden. Indien het budget niet toereikend is zullen de aanvragen beoordeeld wordt op volgorde van de dag van binnenkomst. Om een grotere kans op subsidietoekenning te krijgen is het advies om vrijdag 1 september 2023 al uw aanvraag volledig in te dienen.

Voorwaarden

De subsidieregeling bestaat uit een 2-tal categorieën. Een subsidie voor innovatieprojecten waarin u samen met andere bedrijven (minimaal 1 landbouwbedrijf en 1 onderzoeksorganisatie) en een subsidie voor directe investeringen in bedrijfsmiddelen die minimaal één van de volgende bewerkingen kunnen uitvoeren. Het moet groenbemesters en vanggewassen kunnen:

  • vernietigen
  • afmaaien
  • verhakselen
  • kapot frezen
  • inwerken

Als voorbeelden noemt RVO een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg.

De investering in bedrijfsmiddelen moet minimaal € 10.000,- bedragen, waarbij u € 5.000,- (50%) aan subsidie kunt ontvangen.

Er kan per bedrijf maar één aanvraag ingediend worden voor maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen.

Na goedkeuring start u binnen één maand met activiteiten voor uw investering en vindt de levering van het bedrijfsmiddel binnen 12 maanden plaats.

Aanvragen

De investeringsregeling is opengesteld van vrijdag 1 september 2023 tot en met vrijdag 29 september 2023. Bij de aanvraag dient een offerte te worden toegevoegd. Maar er mag nog geen sprake zijn van een afgegeven opdracht! 

De offerte moet voorzien zijn van de omschrijving van het bedrijfsmiddel en de totale kosten van het bedrijfsmiddel.

Middels deze link gaat u rechtsreeks naar de pagina van RVO om uw aanvraag te kunnen starten.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na de aanvraagperiode verstuurt RVO een beslissing op u waanvraag. Wanneer u de subsidie toegekend krijgt, ontvangt u binnen 2 weken een voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

Na afronden van uw investering (binnen 12 maanden) doet u binnen 13 weken een aanvraag voor subsidievaststelling. Bij deze subsidievaststelling zal een opdrachtbevestiging, factuur en betaalbewijs moeten worden gevoegd.

  

Indien je vragen hebt laat dan een reactie achter onder dit artikel of neem contact met ons op.

Over de schrijver
Als adviseur richt Jolte zich vooral op de inpassing van de wet- en regelgeving op uw agrarisch bedrijf. Wet- en regelgeving lijkt vaak beperkend en soms bedreigend, maar biedt naar zijn mening ook weer kansen. Het is voor hem een uitdaging om met een goede onderbouwing de mogelijkheden per bedrijf in beeld te brengen en daar u als ondernemer mee voort te helpen.
Reactie plaatsen