Subsidies RVO: Interessante regeling agrarische sector (Europees Herstel Fonds (EHF))
10 januari 2022 
2 min. leestijd

Subsidies RVO: Interessante regeling agrarische sector (Europees Herstel Fonds (EHF))

Vanaf 20 december 2021 tot 14 februari 2022 heeft RVO de investeringsregeling Europees Herstel Fonds (EHF) opengesteld. Aan de hand van een lijst met 38 investeringen verdeeld in 5 categorieën kan er subsidie aangevraagd worden. De te ontvangen subsidie is met 60% zeer interessant en voor jonge landbouwers (75% nog interessanter!

Het budget voor deze subsidie is € 35,5 miljoen, welke verdeeld is over de 5 investering categorieën. Per investeringscategorie is er dan maar € 7,1 miljoen te verdelen. Het minimale aan te vragen subsidiebedrag is € 25.000 en het maximale subsidiebedrag bedraagt € 150.000 per bedrijf. Kom je niet aan de € 25.000 aan subsidie is er nog een beperkte investeringslijst waarmee toch nog aanspraak op de subsidie gemaakt kan worden. Voor enkele categorieën is van tevoren al in te schatten dat er te weinig budget zal zijn. De juiste keuzes maken bij de aanvraag is dan ook van belang. Wij ondersteunen u daar graag bij. U kunt contact opnemen per mail of per telefoon met Jolte Pot.

"De juiste keuzes maken bij de aanvraag is dan ook van belang!"

Investeringslijst

De investeringslijst bestaat uit de volgende 5 investeringscategorieën:

A: Precisielandbouw en Smart farming

B: Digitalisering

C: Water, droogte, verzilting

D: Duurzame bedrijfsvoering

E: Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Elke investering in de investeringslijst heeft een puntenscore. De eerstgenoemde investeringen per categorie hebben de hoogste puntenscore. Op het moment dat er te weinig subsidiebudget voor alle aanvragen is, wordt de volgorde van toekenning bepaald aan de hand van de hoogste score.

Als bedrijf zijnde kan er maximaal voor twee investeringen een aanvraag worden ingediend. Bij twee investeringen uit dezelfde investeringscategorie wordt het puntenaantal gemiddeld. Bij twee investeringen uit verschillende investering categorieën wordt er niet gemiddeld en telt de individuele score. Om de investeringslijsten in te zien klik op onderstaande link.

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan vanaf 20 december 2021 9 uur tot en met 14 februari 2022 17 uur. Na die tijd is het niet meer mogelijk om de aanvraag te wijzigen.

Een aanvraag als jonge landbouwer met een subsidie percentage van 75% moet op een alternatieve wijze worden aangevraagd. Normaliter wordt er ingelogd met e-Herkenning, maar als jonge landbouwer zal er middels DigiD op de site van MijnRVO ingelogd moeten worden. Denk er dan wel om tijdig tancodes aan te vragen of om een derde (adviseur) te machtigen.

Bij twee investeringen uit twee verschillende investering categorieën moeten er twee aparte aanvragen worden ingediend. Per categorie wordt er een aanvraag ingediend.

Op site van Mijn.RVO kan de aanvraag worden ingediend.

Als bijlage bij de aanvraag moet, een per (globaal) onderdeel van de investering, uitgesplitste offerte worden bijgevoegd. Daarnaast zal er bij een jonge landbouwer een bewijs van blokkerende zeggenschap moeten worden meegestuurd. Vaak is dat de samenwerkingsovereenkomst (mts- of vofakte).

Voorwaarden

Op de site van Mijn.RVO worden de voorwaarden uitgebreid omschreven. Wij adviseren u om deze voorwaarden goed door te nemen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Stappenplan

RVO heeft in een 5-tal stappen omschreven hoe u deze subsidie aan kunt vragen en wat de vervolgstappen zijn. Pas na het indienen van de subsidie aanvraag mag er een investeringsverplichting aangegaan worden.

Vaststelling aanvragen

Nadat de investering gerealiseerd is moet er een vaststelling worden aangevraagd.

Wijzigingsverzoek indienen

Wijkt de investering af van de offerte bij de aanvraag dan is het advies om eerst een wijzigingsverzoek bij Mijn.RVO bij RVO in te dienen. Bij een grote afwijking kan er namelijk een sanctie worden opgelegd.

Veelgestelde vragen

RVO heeft op de site de veel gestelde vragen verzameld en voorzien van antwoorden.

Over de schrijver
Als adviseur richt Jolte zich vooral op de inpassing van de wet- en regelgeving op uw agrarisch bedrijf. Wet- en regelgeving lijkt vaak beperkend en soms bedreigend, maar biedt naar zijn mening ook weer kansen. Het is voor hem een uitdaging om met een goede onderbouwing de mogelijkheden per bedrijf in beeld te brengen en daar u als ondernemer mee voort te helpen.
Reactie plaatsen