Mais telen op zand- en lössgrond
02 februari 2021 
2 min. leestijd

Mais telen op zand- en lössgrond

Wanneer je mais teelt op zand- of lössgrond dan stelt de overheid extra voorwaarden. Deze voorwaarden worden gesteld om de mogelijkheid op uitspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater te minimaliseren. De belangrijkste voorwaarden zijn het tijdig aanmelden van de maispercelen en het telen van een vanggewas.

Melden voor 15 februari

Vanaf 2021 is het verboden om percelen, met de grondsoort zand en löss, waar mais op verbouwd voor 15 maart te bemesten met drijfmest. Om deze voorwaarde te kunnen handhaven wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat alle maispercelen uiterlijk 15 februari van het betreffende kalenderjaar zijn aangemeld. Op percelen die niet uiterlijk 15 februari zijn aangemeld is het in het betreffende jaar niet toegestaan om mais te telen.

Uitzonderingen

Suikermais en bio-mais: de voorwaarde van melden en niet mogen bemesten voor 15 maart geldt niet voor suikermais onder folie en bio-mais.
Grasland voor maisteelt: Als er voor 15 maart nog sprake is van grasland voor voederwinning mag het perceel wel bemest worden. Maar het tijdig aanmelden blijft wel noodzakelijk.
Vaste mest: Vaste mest op maisland is wel toegestaan.

Aanmeldproces

Om de mais percelen op zand- en lössgrond aan te melden is het van belang om de percelen waar u mais op denk te gaan willen telen in de applicatie ‘mijn percelen’ van RVO bijwerkt. Bij elk perceel zal de gewascode voor de gewenste maisteelt ingevuld moeten worden.

gewascode gewasnaam
259 snijmais
316 korrelmais
317 corncobmix (CCM)
814 suikermais
1935 maiskolvensilage (MKS)
2032 energiemais

Nadat de gewascodes zijn ingevuld en de wijziging verzonden is kan de melding van de maispercelen bij RVO gedaan worden. U moet daarbij enkele stappen doorlopen. U ziet als het goed is al u maispercelen op zandgrond in de lijst staan. Wanneer de lijst compleet is kunt u de melding verzenden.

Wijzigingen na gedane melding

U kunt tot en met 15 februari uw melding wijzigen. Indien u geen mais wenst te telen hoeft u de melding niet te wijzigen. Alleen als u besluit om ook voor 15 maart te gaan bemesten is een intrekking wel noodzakelijk.

Krijgt u pas na 15 februari duidelijkheid of u een maisperceel in gebruik mag nemen, dan is het van belang dat de vorige gebruiker het perceel heeft aangemeld. Indien het perceel door niemand voor 15 februari is aangemeld is mais telen niet toegestaan. Het is dan ook van belang om dit bij de vorige gebruiker na te vragen.

Vanggewas of onderteelt

Op zand- en lössgrond is het verplicht om een vanggewas te telen. U kunt dit telen van het vanggewas op 3 manieren uitvoeren:

  1. Onderzaai gedurende de maisteelt (uiterlijk 1 oktober)
  2. Direct na de oogst een vanggewas in zaaien (uiterlijk 1 oktober)
  3. Na de oogst een wintergraan te telen die als hoofdteelt in het volgende jaar wordt geoogst (uiterlijke 31 oktober)

Voor het vanggewas kunt u (een mengsel van) de volgende gewassen gebruiken:

vanggewas toelichting
bladkool
bladrammenas
gras
japanse haver
spelt wintergraan
triticale wintergraan
winterrogge wintergraan
wintertarwe wintergraan
wintergerst wintergraan

In de gecombineerde opgave bent u verplicht om aan te geven dat er een vanggewas wordt ingezaaid met daarbij de verwachte zaaidatum. De algemene gewascode 427: “overige groenbemester, niet vlinderbloemig” wordt daarbij veel gebruikt.

Scheuren van grasland

Op zandgrond mag u van 1 februari tot en met 10 mei grasland scheuren om er maisland van te maken.

Conclusie

Het telen van mais op zand- en lössgrond brengt diverse regels en voorwaarden met zich mee. Hierboven hebben wij de belangrijkste voorwaarden vermeld. Ons advies is om tijdig in beeld te brengen op welke percelen u mais wilt gaan telen en in te schatten hoe u gaat voldoen aan de voorwaarde van het vanggewas. Bij late maisrassen is onderzaai vaak de enige oplossing, waarbij u zich moet verdiepen in het optimale zaaimoment.

Indien er onduidelijkheden zijn dan vernemen wij dat graag om u daarbij te ondersteunen. Neemt u daarvoor contact met ons op. Of laat ons middels een reactie weten of u profijt heeft gehad van dit item.

Over de schrijver
Als adviseur richt Jolte zich vooral op de inpassing van de wet- en regelgeving op uw agrarisch bedrijf. Wet- en regelgeving lijkt vaak beperkend en soms bedreigend, maar biedt naar zijn mening ook weer kansen. Het is voor hem een uitdaging om met een goede onderbouwing de mogelijkheden per bedrijf in beeld te brengen en daar u als ondernemer mee voort te helpen.
Reactie plaatsen