“Bepaal uw strategie en ken uw kwaliteiten en aandachtspunten”
10 oktober 2020 
1 min. leestijd

“Bepaal uw strategie en ken uw kwaliteiten en aandachtspunten”

De agrarische sector ligt onder een vergrootglas. Iedereen (de politiek en maatschappij) heeft een mening over ons als agrarische sector. Het liefst willen ze ons ‘allemaal’ de kant opsturen van een natuur inclusieve kringlooplandbouw. Dan worden, in hun ogen, de doelstellingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit het beste gediend.

De toegevoegde waarde

Een groeiende groep melkveehouders (van biologisch tot de diverse zuivelconcepten afhankelijk van de zuivelfabriek) ziet hier kansen. Zij zien de toegevoegde waarde. Zolang de consument bereid is te betalen voor deze opgewaardeerde duurzame melkstromen, is dat ook zeker een strategie met toekomst. Mits het bij uw persoonlijke motieven past! Alleen dan zult u de gewenste aanpassingen in uw bedrijfsvoering daadwerkelijk goed doorvoeren, wat weer bepalend zal zijn voor het uiteindelijke succes.

Naast deze strategie zien wij ook melkveehouders die zich richten op schaalvergroting, automatisering en/of robotisering met als doel efficiënt melk te produceren tegen de laagst mogelijke kostprijs. Voelt u zich hierbij meer thuis, dan is deze strategie ook zeker te verdedigen. Het vraagt bij elke stap wel die continue focus op de laagste mogelijke kostprijs.

Succesvolle strategie

Onderaan de streep zijn beide strategieën succesvol, als er voldoende marge wordt gerealiseerd. In een kapitaalintensieve bedrijfstak als de melkveehouderij, waarbinnen de marges gemiddeld genomen ook nog dun zijn, is dit een uitdaging. Gaat u voor succes? Bepaal dan uw strategie en houdt nauwlettend uw financiële resultaten in de gaten. Het valt of staat met:

  • tijdig monitoren (benchmarken)
  • juiste analyses maken
  • tijdig bijsturen

Het is kortom de kunst uw cijfers te koppelen aan uw bedrijfsprocessen (ruwvoer, jongvee en melkvee). Ken uw kwaliteiten en uw aandachtspunten en verander waar nodig.

Factor 4 Change brengt het graag voor u in kaart!

Over de schrijver
Vanaf jongs af aan is Jan al actief op een melkveebedrijf en en inmiddels meer dan 25 jaar nauw betrokken bij het adviseren van ondernemers in de melkveehouderij. Jan adviseert vanuit de bemesting, voeding en verzorging van melkvee de naar financiële cijfers. Daarmee is Jan een generalist binnen de melkveehouderij en een plezierige gesprekspartner voor u als ondernemer.
Reactie plaatsen