Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
13 november 2020 
0 min. leestijd

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Heeft u plannen voor het bouwen van een nieuwe stal of wilt u de huidige stal grondig renoveren? U kunt in aanmerking komen voor de fiscale subsidieregeling Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Uw stal moet voldoende punten scoren op gebieden als ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijn stof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid. Op basis van een certificering wordt beoordeeld of u voldoende punten behaald. En of u gebruik kunt maken van de fiscale voordelen van 27-36% Milieu investeringsaftrek (MIA) en 75% willekeurige afschrijving (Vamil). In gunstige situaties kan uw netto voordeel oplopen tot 25% van het totale investeringsbedrag.

“In gunstige situaties kan uw netto voordeel oplopen tot 25% van het totale investeringsbedrag.”

Voor 2021 zijn de voornamelijk de eisen op het gebied van klimaat en leef oppervlakte per dier verscherpt. Indien u niet aan deze verscherpte eisen kan voldoen, kan het zinvol zijn om al in 2020 investeringsverplichtingen aan te gaan. Ons advies bij stalbouwplannen is om tijdig contact met ons op te nemen. U te laten adviseren over deze regeling en hoe u uw voordelen zoveel mogelijk kunt maximaliseren. Op de site van Stichting Milieukeur (SMK) is meer informatie te vinden over de voorwaarden van deze regeling.

Over de schrijver
Als adviseur richt Jolte zich vooral op de inpassing van de wet- en regelgeving op uw agrarisch bedrijf. Wet- en regelgeving lijkt vaak beperkend en soms bedreigend, maar biedt naar zijn mening ook weer kansen. Het is voor hem een uitdaging om met een goede onderbouwing de mogelijkheden per bedrijf in beeld te brengen en daar u als ondernemer mee voort te helpen.
Reactie plaatsen