paarden in I&R

Veel gestelde vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wij kunnen ons voorstellen dat het registreren van uw paarden veel vragen oproept. Om die reden hebben wij een aantal veel voorkomende vragen hieronder neer gezet en deze beantwoord.


De houder van de paarden registreert de paarden op het UBN. Als de eigenaar geen houder van de paarden is hoeft de eigenaar geen actie te ondernemen.


Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen, geiten of waar paardachtigen langer dan 30 dagen verblijven.


Nee, per locatie kan er maar één UBN per houder worden aangemaakt.


Als de locaties waar u paarden heeft staan op uw naam staan bent u de houder van de paarden en zult u voor deze locaties een UBN moeten aanvragen en uw paarden op de juiste locatie moeten registeren

Moet ik mijn pensionpaard zelf aanmelden in het I&R systeem?

Indien u voor uw pensionpaard een stalruimte heeft gehuurd, is de eigenaar de houder van het paard en dient de eigenaar een UBN aan te vragen en de paarden te registeren.


Wanneer een paard voor een periode van meer dan 30 dagen op een andere locatie gehouden wordt moet dit middels een afvoermelding in het I&R systeem worden geregistreerd.

Wanneer het paard voor een kortere periode dan 30 dagen op een andere locatie gehouden wordt dan houdt u dit bij in uw eigen vormvrije bedrijfsregister.

  1. Levensnummer dier
  2. Datum van aan- of afvoer
  3. UBN van herkomst of bestemming

Als het weiland en de stal in gebruik zijn bij dezelfde houder dan is er sprake van dezelfde locatie. Behoord het weiland bij een andere gebruiker met een eigen UBN dan wordt dit als een andere verblijfplaats gezien.


Ga terug naar het artikel met algemene informatie over paarden in het I&R systeem.