Zet de wet- en regelgeving naar uw hand

Heeft u als agrarische ondernemer behoefte aan advies of ondersteuning bij wet- en regelgeving? Kom dan naar Factor 4 Change. Het maakt niet uit of u melkvee, varkens, pluimvee, vleeskalveren, schapen of ander vee heeft. Elke sector is voor ons vertrouwd.

Wat doen wij met de agrarische wet- en regelgeving?

  • Wij adviseren en ondersteunen u op het gebied van mestregelgeving
  • Wij adviseren en ondersteunen u op het gebied GLB-beleid
  • Wij verankeren de wetgeving in efficiënte protocollen voor uw bedrijf
  • Wij begeleiden u met subsidieaanvragen (MDV, Vamil/MIA, EIA, etc.) en kunnen die voor u uitvoeren
  • Wij begeleiden u met vergunningsaanvragen (Natuurbeschermingswet, milieu en bestemmingsplannen, rood voor rood) en voeren dit voor u uit
  • Wij stellen pachtovereenkomsten op
  • Wij beoordelen beschikkingen op onjuistheden
  • Wij beoordelen voor u de mogelijkheden voor bezwaar en beroep en kunnen dit voor u voeren

Dus, zoekt u een partij die met u mee denkt om uw mestadministratie goed neer te zetten? Heeft u het idee dat het voldoen aan de regelgeving voor u buitensporig veel lasten met zicht mee brengt? Heeft u te maken met een NVWA-controle? Of is er een voornemen tot het opleggen van boetes? Voorziet u op enigerlei wijze problemen? Jolte Pot is uw allround specialist. Er is altijd een oplossing te vinden.


Met Factor 4 Change kiest u voor kennis en kunde

tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding!

meitelling gdi rvo

Mest en GLB

Als agrarisch ondernemer heeft u te maken met verplichtingen vanuit de mestadministratie, het intekenen van percelen, het aanvragen van bedrijfstoeslag en de keuzes voor de eco-activitetien. Wanneer er onregelmatigheden geconstateerd worden, heeft u snel te maken met boetes en/of kortingen. Daar zit u als ondernemer niet op te wachten. De regelgeving op dit punt is uitgebreid en kent veel details. Een keuze op het ene onderdeel kan negatief uitpakken op het andere. Van groot belang dus om risico's te mijden en zorg te dragen voor een goede administratie. F4C Advies ondersteunt u naast het bijhouden van de administratie  met tips om de maximale mogelijkheden binnen de kaders van de regeling te benutten. Natuurlijk blijft risicobeperking een belangrijk aandachtspunt.

zonnepanelen

Subsidies

Als agrarisch ondernemer investeert u regelmatig in uw bedrijf. Wanneer u investeert in energie, klimaat, kringloop (duurzaamheid) en innovatie is er een kans dat er subsidiemogelijkheden voor u zijn. Dit geldt voor investeringen in gebouwen, bedrijfsmiddelen en advies. Subsidiemogelijkheden variëren van de fiscale regelingen (Vamil/MIA/EIA) met belastingvoordelen naar directe subsidies zoals de LNV, provinciale en soms regionale regelingen. Factor.4.Change adviseert om u te laten informeren over eventuele subsidiemogelijkheden voordat u tot daadwerkelijke investering overgaat. Factor.4.Change brengt de subsidiemogelijkheden voor u in beeld. Daarbij maakt Factor.4.Change ook een duidelijk stappenplan om aan de voorwaarden van de regeling te blijven voldoen.

milieutekening

Vergunningen en ruimtelijke ordening

Als agrarisch ondernemer is uw bedrijf vergunning plichtig voor de omgeving (milieu) en  de Natura 2000 gebieden (natuurbeschermingswet) en moeten uw bedrijfsactiviteiten overeenkomen met het bestemmingsplan. Wanneer vergunningen niet op orde zijn, kunt u te maken krijgen met handhaving, waarbij u gedwongen kunt worden om (een deel van) de activiteiten te staken. Als ondernemer wilt u dit risico zo veel mogelijk beperken. Met de brede expertise van Factor.4.Change beoordelen wij of uw vergunning nog up to date is of dat juist actie ondernomen moet worden. 

stikstof

Op dit moment is er veel discussie over stikstof en over het verkrijgen van een natuurbeschermingswet (Nbw) vergunning. Voor niet elk bedrijf is het op dit moment mogelijk om een Nbw-vergunning aan te vragen. Ons advies is om uw situatie goed in beeld te hebben, zodat u op het juiste moment stappen kunt zetten.

bezwaar- en beroep

Juridische ondersteuning bij bezwaar en beroep

onjuiste beslissingen 

Als ondernemer krijgt u regelmatig beslissingen vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op uw deurmat. Vanuit de ervaring binnen Factor.4.Change kunnen wij aangeven dat het regelmatig voorkomt dat beslissingen niet correct genomen zijn. Vanuit de praktijk blijkt dat veel ondernemers deze fouten van RVO, vanwege onduidelijke beslissingen, zelf niet altijd waarnemen. Het is dan van belang om binnen de gestelde termijn bezwaar te maken om RVO de dwingen een juiste, voor u gunstiger, beslissing af te dwingen. Of een beslissing volledig correct is kunt u eenvoudig bij Factor.4.Change laten checken.

voornemen tot opleggen boetes

Ook kunt u te maken krijgen met (voornemen tot opleggen van) boetes vanwege overschrijding van de gebruiksnormen, terwijl u ten opzichte van andere jaren uw wijze van bemesting niet gewijzigd heeft. Door eenzijdige uitleg vanuit RVO ontstaat vaak een scheve situatie. Middels een goede zienswijze, eventueel aangevuld met bezwaar is de situatie vaak nog wel te repareren. Op basis van een goede analyse van uw bedrijfsadministratie zal Factor.4.Change alle mogelijkheden om uw gelijk te behalen toepassen.

Netwerk Grondig
"Wij waren niet tevreden over onze rechtsbijstand, deze was zeer traag en er werden fouten gemaakt. Om die reden waren wij op zoek naar een jurist die ons verder kon helpen. Via Netwerk Grondig hebben wij jullie contactgegevens gekregen. Nadat we contact met jullie hadden opgenomen kregen wij duidelijkheid over de lopende zaak, was er sprake van een snelle afwikkeling en naar ons idee een optimaal behaald resultaat. F4C staat voor verstand van zaken, snelle hulp en praktisch meedenken."
Mts van Leeuwen, Assendelft - melkveehouder